لزوم بازاندیشی در آرای شهید مطهری در عصر اطلاعات؛ با تاکید بر بحران هویت
1. لزوم بازاندیشی در آرای شهید مطهری در عصر اطلاعات؛ با تاکید بر بحران هویت

محمدحسن غلامی؛ علی جوانمرد

دوره 5، شماره 20 ، تابستان 1399، ، صفحه 47-66

چکیده
   محمدحسن غلامی[1] علی جوانمرد[2] چکیده: عناصر هویت در گذار تاریخی  صورت بندی می شوند، به همین دلیل  هویت یک جامعه و شخص ضمن پذیرش ابعادی از مولفه های هویت نوین، با حیات سیاسی-اجتماعی شهروندان پیوندی ...  بیشتر
کالبد شکافی تناقض در آرا سیاسی محمد علی فروغی
2. کالبد شکافی تناقض در آرا سیاسی محمد علی فروغی
دوره 2، شماره 7 ، بهار 1396، ، صفحه 21-46

چکیده
  کالبد شکافی تناقض در آرا سیاسی محمد علی فروغی دکتر ابراهیم عباسی [1] مهدی رحمانی[2] چکیده: روشنفکران غربگرا نقشی اساسی در ورود و ترویج مفاهیم و آرای سیاسی نوین به ایران در تاریخ معاصر داشته­اند. ولی ...  بیشتر
مولفه های هویت سیاسی در گفتمان مقام معظم رهبری
3. مولفه های هویت سیاسی در گفتمان مقام معظم رهبری
دوره 1، شماره 4 ، تابستان 1395، ، صفحه 75-94

چکیده
  مولفه­های هویت سیاسی در گفتمان مقام معظم رهبری دکتر حسن شمسینی غیاثوند[1] علی نوروزی سلیکانی[2] چکیده:    هویت در عصر جهانی شدن از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در همین راستا همه جوامع و متفکران به ...  بیشتر