جهانی شدن و فرار مغزها در چشم انداز نظری
1. جهانی شدن و فرار مغزها در چشم انداز نظری

فتحعلی همتی؛ محمد بشیری آذر؛ حمید خدادادبیگی

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، ، صفحه 61-81

چکیده
  چکیده:جهانی شدن همه ابعاد زندگی انسان ها را تغییر داده است به گونه ای که سبک زندگی شهروندان متحول شده است. یکی از مولفه های سبک زندگی مهاجرت نخبگان اعم از شغلی یا گردشگری است. هدف محوری این پژوهش تاثیرات ...  بیشتر
بررسی ابعاد نوین امنیت در گفتمان مقام معظم رهبری
2. بررسی ابعاد نوین امنیت در گفتمان مقام معظم رهبری

مالک ذوالقدر؛ فتحعلی همتی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1399، ، صفحه 113-135

چکیده
   مالک ذوالقدر[1] فتحعلی همتی[2] چکیده: در سده بیست و یکم امنیت مهمترین خواسته شهروندان از دولتها و مدیران است. اما ابعاد و چهره امنیت تغییر اساسی کرده است. از یک سو ابعادی همانند امنیت محیط زیستی، امینت ...  بیشتر