نویسنده = سعید جهانگیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم)

دوره 5، شماره 19، بهار 1399، صفحه 137-153

سعید جهانگیری؛ صادق زیبا کلام


2. واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 99-119

سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی؛ محسن عبداللهی