واکاوی مولفه های حکمرانی خوب با نگرش به رویکرد اندیشه های سیاسی در حکومت اسلامی
1. واکاوی مولفه های حکمرانی خوب با نگرش به رویکرد اندیشه های سیاسی در حکومت اسلامی

محسن عبداللهی؛ سعید جهانگیری؛ سیده سمانه غفاراف

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1400، ، صفحه 41-59

چکیده
  چکیده:حکمرانی خوب به عنوان یک شیوة رایج و مسلّط برای ادارة جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است. در این نوشتار، ابتدا «حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته» و شاخص های آن با روش توصیفی – ...  بیشتر
بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم)
2. بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم)

سعید جهانگیری؛ صادق زیبا کلام

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1399، ، صفحه 137-153

چکیده
  سعید جهانگیری[1] صادق زیبا کلام[2] چکیده: مهمترین مسأله در توسعه پایدار نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. مهمتر از این مهم کشف پدیده های بدیهی و ساده است. نیروهای انسانی ...  بیشتر
واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها)
3. واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها)

سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی؛ محسن عبداللهی

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1398، ، صفحه 99-119

چکیده
  سعید جهانگیری[1] ناصر گروسی[2] محسن عبداللهی[3] چکیده: مفهوم و اهمیت توسعه عمدتا پس از پایان جنگ جهانی دوم دو چندان گردیده است . این عنوان مفهومی مستقل در فضای پس از پایان جنگ هویت پیدا کرد. گرچه قبل از آن نیز ...  بیشتر